Dzień Dziecka


Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku . Został on ustanowiony w celu upowszechniania ideałów i celów związanych z prawami dziecka zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych . Powstał w 1954 roku z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w wielu krajach na świecie. Również w naszym domu mimo nieco starszych dzieci było dziś radośnie i kolorowo . Nasi uczestnicy pod kierunkiem terapeutów przygotowali program artystyczny obejmujący interpretacje klasycznego wiersza Jana Brzechwy ,, Na straganie ” . Póżniej odbyła się zabawa taneczna oraz były pyszne lody .