Dzień Niepodległości


W ramach współpracy dziś w naszym ŚDS gościliśmy młodzież Szkoły Szkoły Podstawowej w Bachórcu , która przedstawiła program artystyczny z okazji Dnia Niepodległości . Razem odśpiewaliśmy Hymn Państwowy . Dzięki takim spotkaniom młodzież uwrażliwia się na potrzeby osób niepełnosprawnych.