Dzień Papieski


Jan Paweł II odmienił oblicze ziemi i ludzi . Nie sposób przejść obok niego obojętnie . Kim przede wszystkim był Jan Paweł II ?. Był przez całe swoje życie wiernym sługą Chrystusa. Choć uwaga świata często koncentrowała się na nim , on starał się być – jakby to ujął ks. Twardowski – ,, tęczą , która sobą nie zajmuje miejsca „. Starał się być jak Apostoł – wszystkim dla wszystkich. Był , jak to określał kanonizowany przezeń Brat Albert ,, dobry jak chleb ”, którym dzieli się i karmi wszystkich.