Informacja


W związku z poleceniem Wojewody Podkarpackiego, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS -Co V -2 informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu będzie zamknięty w okresie od dnia 26.03.2020 r. do 24.05. 2020 r., na podstawie w/w ustawy. O dalszych działaniach będą Państwo na bieżąco informowani. Prosimy o zachowanie ostrożności, przestrzegania zasad, aby zabezpieczyć się przed koronawirusem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu.