Nasza działalność


Mimo zawieszonej działalności naszego domu i przymusowej izolacji społecznej powierzone nam zadania były realizowane częściowo poprzez pracę zdalną bądź dyżury w ośrodku. Każdy z pracowników podejmował aktywne działanie poprzez udzielanie telefonicznego wsparcia i pomocy naszym uczestnikom. Zostały przygotowane i dostarczone paczki z artykułami spożywczymi i higienicznymi. W naszym naszym domu zostały przeprowadzone również prace remontowo- porządkowe : odmalowane pracownie, korytarze, przeróbki w piwnicy a także prace ogrodowe. Nad wszystkim czuwała s. kierownik Małgorzata Gujda.