Odwiedziny Św. Mikołaja .


Jak co roku 6 grudnia odwiedził nas Św. Mikołaj . Powitaliśmy go piosenkami , uśmiechem oraz gromkimi brawami . Św. Mikołaj oraz jego pomocnik Aniołek rozdał wszystkim prezenty , niektórzy musieli zaśpiewać kolędę , zmówić modlitwę oraz obiecać poprawę . Wizyta tak zacnego gościa wprowadziła nas w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia .