Ostatki – zabawa walentynkowa


W dniu dzisiejszym w naszym ośrodku wspominamy Św. Walentego patrona zakochanych. Zwyczajem stało się wręczanie sobie nawzajem walentynkowych serduszek , słodyczy i kartek. Jest to bardzo miły zwyczaj ale musi pamiętać , ze ważniejsza jest życzliwość , sympatia i szacunek okazywany drugiemu człowiekowi każdego dnia .