19,20,21.09.2019. Trzydniowe Warsztaty Artystyczne – Łopuszka Wielka


W tych dniach grupa naszych uczestników wzięła udział w 3 dniowych integracyjnych warsztatach artystycznych w Łopuszce Wielkiej. Podczas pierwszych dwóch dni zajęcia odbywały się w  4 grupach: warsztaty plastyczne, stolarskie, kulinarne i fotograficzne. Trzeciego dnia nastąpiło zakończenie warsztatów wręczone zostały dyplomy, statuetki oraz nagrody i dyplomy dla uczestników za szczególnie wyróżniające się prace. Na koniec odbył się grill i wspólna zabawa taneczna.