Sala rehabilitacyjna

Sala rehabilitacyjna – jest miejscem odbywania terapii ruchowej, obejmującej ogólne i specjalistyczne usprawnianie uczestników, aktywizację ruchową, rozwój sprawności, elementy stymulacji polisensorycznej . Uczestnicy wykonują ćwiczenia wielostanowe, czynne, bierne, relaksacyjne, oddechowe, usprawniające motorykę małą i dużą. Pod opieką osoby uprawnionej mają dostęp do bieżni, rowerka, atlasu, stepera, piłki, orbitreka, ugulu, oraz wyspecjalizowanego sprzętu rehabilitacyjnego