Dołącz do nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu przeznaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle chorych psychicznie,niepełnosprawnych intelektualnie i/lub fizycznie, które z tych, że przyczyn wymagają wsparcia niezbędnego do sprawnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Celem domu jest wsparcie i pomoc tymże osobom w adaptowaniu się do zmian wynikających z ich choroby lub dysfunkcji.

Wsparcie i aktywizacja uczestników zajęć terapeutycznych odbywa się w następującym zakresie:

1. Treningu umiejętności życiowych i społecznych, zwiększając zakres samodzielnego funkcjonowania.

2. Wsparcia społecznego umożliwiającego osiągnięcie pomocy w sytuacji kryzysu.

3. Wspierania w organizacji własnego sposobu życia, funkcjonowania w rodzinie oraz udostępniania pełnej informacji o przysługujących świadczeniach zdrowotnych i socjalnych.

Wsparcie i pomoc świadczone w środowiskowym domu samopomocy zmierza do pobudzania i rozwoju aktywności życiowej i społecznej uczestników zajęć Domu oraz ich integrację ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

 

Zajęcia terapeutyczne

Zespół organizujący zajęcia terapeutyczne to grupa osób prowadzących terapię zajęciową w zakresie:

1.Trening umiejętności społecznych daje uczestnikom możliwość zmiany swoich dotychczasowych nawyków postępowania w taki sposób, aby kontakty międzyludzkie przynosiły dla nich zamierzone i satysfakcjonujące efekty. Celem treningu jest również aktywizowanie uczestników, ukazywanie wszystkich aspektów podjęcia zatrudnienia oraz nabycie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

2. Treningu umiejętności spędzania czasu wolnego który obejmuje:
a) zajęcia w pracowni plastycznej i krawieckiej- usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, stanowiące doskonałą formę ekspresji uczuć i przeżyć emocjonalnych, będące płaszczyzną budowania poczucia wartości i podnoszenia samooceny uczestników poprzez eksponowanie i rozprowadzanie prac plastycznych, technicznych czy hafciarskich.

b)zajęcia w pracowni informatycznej – nauka i doskonalenie pracy z komputerem i Internetem. Sprzyja to zarówno rozwojowi zainteresowań, poszerzaniu wiedzy, jaki i podnoszeniu wiary we własne możliwości wśród uczestników zajęć.Dodatkowo usprawnia manualnie poprzez precyzję jaką wymaga operowanie „myszką”.

3. Trening z zakresu rehabilitacji medycznej i sportu – począwszy od prostej gimnastyki, poprzez ćwiczenia stricte rehabilitacyjne, skończywszy na treningach sportowych (np. tenis stołowy, bilard, jazda rowerem) służą one zwiększaniu codziennej aktywności ruchowej, szczególnie wobec osób długotrwale przyjmujących leki psychotropowe.