Historia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu powstał w wyniku wspólnej inicjatywy: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy w Dubiecku, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

W czasie, gdy zajęcia terapeutyczne trwały w pomieszczeniach zastępczych (XII 2005 r.) dom
w Bachórcu poddawano gruntowym zmianom remontowym.rem

remony

rem3

Dom w Bachórcu liczy już 100 lat. Ufundowany przez Ignacego Hrabiego Krasickiego został pierwotnie przeznaczony na ochronkę dla dzieci.

dworek1

dworek2

Fundator przekazał dom Siostrom Rodziny Maryi,które przez lata prowadziły nie tylko ochronkę, ale wraz z zapotrzebowaniem danego czasu pracowały w szkole, w kościele, prowadziły opiekę medyczną.

siostry1

siostry2

Od grudnia 2005 roku misja domu ponownie nabierała nowego kierunku… Tymczasem przeobrażenia przynosiły coraz wyraźniejsze efekty.

Prace remontowe obiektu w Bachórcu nadzorowali:
Z ramienia wojewody – dyr. Mirosław Przewoźnik
Z ramienia gminy – inż. Krzysztof Atak
Majstrem budowy był Pan Zenon Grzegorzak

rem1

rem2

rem3

Kilkanaście pierwszych dni funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy spędziliśmy
w pomieszczeniach Ośrodka Rekolekcyjnego KSM na Wybrzeżu „Nadzieja”.

jjj

Rozpoczynaliśmy w gronie 9 uczestników pod kierownictwem Pani mgr Ireny Kuzara i pod opieką Pani Agnieszki Bubenko i Pani Krystyny Giergont.

q2

Rok 2006 przyniósł noworoczne zmiany – zajęcia przeniesiono do pomieszczeń internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku.

lo1

lo2

Liczba uczestników w ciągu roku 2006 wzrosła z 9 do 19. Do grona pracowników dołączyły:
s. Katarzyna Skoczylas i Pani Janina Blecharczyk. Czasowo jako stażystka – pracowała również Pani Katarzyna Sarnicka.

uuuu1

uuuuu2

Bujny rok 2006 na koniec przyniósł kolejną niespodziankę: przeprowadzkę .
W listopadzie przeniesiono siedzibę ŚDS 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku.

qqq

Tymczasem prace remontowe pomału dobiegały końca – Jest rok 2007.

12 123

Marzec i kwiecień 2007 to czas bezpośrednich przygotowań do ostatniej przeprowadzki.

aaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

I nadszedł czas pobytu u siebie.

333333

23 kwietnia – przeprowadzka
1 czerwca – zmiany organizacyjno – prawne oraz personalne
Organem prowadzącym ŚDS w Bachórcu zostaje
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Prowincja Krakowska)
z m. Marią Rokosz – Przełożoną Prowincjalną na czele.
Kierownikiem ŚDS zostaje s. Katarzyna Skoczylas.
Grono pracowników poszerza się o osoby:
s. Małgorzatę Gujda (pielęgniarka),
Panią Agatę Niedźwiedź (pracownik socjalny)
i Panią Agnieszkę Chruścicką (terapeuta).

zzzzzz

Dnia 28.06.2007 roku J. E. Abp Józef Michalik – Ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej koncelebrował uroczystą Mszę św. w Kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny w Bachórcu, podczas której dokonał poświęcenia ŚDS oraz wyraził wdzięczność za 100-letnią posługę Sióstr Rodziny Maryi w Bachórcu.

msz1

msz2

msz3

Oprawę liturgiczną przygotowali Uczestnicy i Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

789  8910

111213 131415

Po zakończonej Mszy Św. nastąpiło procesyjne przejście do tzw. Ochronki, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy … i poświęcenie obiektu oraz uroczyste przecięcie wstęgi.

proc1 proc2 proc4 proc5 proc6 proc7

Po oficjalnym otwarciu wszyscy chętni mogli obejrzeć Dom, a także podziwiać prace Uczestników zajęć terapeutycznych prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu.
Na koniec w kronice ŚDS dokonano wpisów pamiątkowych:

mich1

mich2

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu w sali gimnastycznej tejże szkoły odbyła się uroczysta kolacja dla zaproszonych Gości. Wśród nich znalazł się potomek fundatora Ochronki św. Anny w Bachórcu (dziś Środowiskowego Domu Samopomocy) Marcin Hrabia Krasicki z małżonką.

zzzzz1

zzzzzz2

Od tej pory Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu funkcjonuje w duchu Błogosławionego Abp Zygmunta Felińskiego, który zobowiązał Siostry do szczególnej troski wobec „domowników”, czyli wszystkich osób pozostających pod ich opieką.

bachpr

Błogosławieństwo Boże i życzliwość ludzka to najlepsi sprzymierzeńcy
realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oby posługa nowego dzieła na trwałe wpisała się w nurt życia społeczności lokalnej
mieszkańców całej gminy Dubiecko i nie tylko.