Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świataw której realizowana jest terapia ruchowa i niezbędna opieka nad uczestnikiem z niepełnosprawnością sprzężona

Główne cele realizowane w pracowni w ramach powyższych treningów obejmowały:

ogólną aktywizacji lub wyciszaniu funkcjonowania zmysłowego z elementami stymulacji polisensorycznej,

– zyskanie poczucia i świadomości światła,

– ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

– poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,

– rozwijanie poczucia i świadomości ciała, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni