Dzień Papieski


16. 10. 2023 . metropolita krakowski Karol Wojtyła został wybrany na Papieża . Przybrał imię Jan Paweł II . Dzień Papieski jest dniem modlitw za obecnego Papieża oraz zgłębianiem się w nauczanie Św. Jana Pawła II . Uczestnicy ŚDS uczcili ten dzień czytaniem życiorysu Jana Pawła II oraz obejrzeniem prezentacji oraz filmu animowanego ,, Karol . film o św. Janie Pawle II.