Odwiedziny Sióstr Serafitek z Dubiecka


W dniu dzisiejszym w naszym domu gościliśmy Siostry Serafitki z Dubiecka . Siostry miały możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem naszego domu , obejrzały pracownie oraz prace wykonane przez naszych podopiecznych . Nasi uczestnicy pod opieką opiekuna przygotowały krótki program słowno – muzyczny oraz taniec . Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję na następne spotkanie .